18
Oca 2021
Mirastan feragat sözleşmesi

Miras bırakanla daha doğrusu miras bırakacak olanla mirasçısı arasında, mirasçının mirastan vazgeçmesine ilişkin iki taraflı bir hukuksal işlemdir, bir sözleşmedir. Taraflardan biri mirasçıdır ve miras hakkından vazgeçmektedir. Saklı...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
İlçe Belediyeleri Otopark Ücreti Alabilir mi?

Yol, cadde, sokak, meydan gibi yerler mülkiyeti herhangi bir kişi ve kuruma ait olmayıp belli şart ve kurallarla tasarruf yetkisi bazı kamu kurumlarına bırakılan yerlerdir. Söz konusu yerlerde otopark işletmeciliği yapmak kanunlarda özel olarak...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
ABD' de Yüksek Mahkeme Üyelerinin Atanması

ABD Anayasası'na göre Yüksek Mahkeme üyeleri Başkan tarafından aday gösterilir; Senato'nun görüş ve onayı alındıktan sonra yine Başkan tarafından atanır. Anayasa, adaylarda aranacak şartlar konusunda ayrıntıya girmemiş; Yüksek...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
Alman Federal Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Atanması

Almanya. Alman Federal Anayasa Mahkemesi 16 hakimden oluşur. Bunun; Yarısı Parlamentonun Federal Meclis tarafından, Yarısı da Federal Konsey tarafından seçilir. Anayasa Mahkemesi üyeliği için hukuk alanında lisansüstü eğitim şartı vardır....

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2020
Serbest Meslek Erbabı İkinci Aracının Giderlerini İndirebilir mi?

Serbest meslek defterine kayıtlı bulunan bir aracın dışında ikinci bir araç daha satın alındığında ve serbest meslek faaliyetinde kullanıldığında, söz konusu ikinci aracın defter kayıtlarına alınması durumunda bu araca ilişkin amortisman,...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2020
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına (Muhasebeci, Mali Müşavir, Doktor, Mühendis, Avukat, Sanatçı, Menajer vb.), 01/06/2020 tarihinden itibaren 'Elektronik Serbest Meslek Makbuzu” (e-SMM) uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren...

MAKALEYİ OKU