Mirastan feragat sözleşmesi

Miras bırakanla daha doğrusu miras bırakacak olanla mirasçısı arasında, mirasçının mirastan vazgeçmesine ilişkin iki taraflı bir hukuksal işlemdir, bir sözleşmedir.

Taraflardan biri mirasçıdır ve miras hakkından vazgeçmektedir.

Saklı payı olmayan bir mirasçı ile feragat sözleşmesi yapmaya gerek yoktur.

Zira miras bırakan, saklı pay dışında serbestçe tasarruf edebilmektedir.

Taraflardan biri de miras bırakacak olandır ve mirasçının mirastan vazgeçmesini kabul etmektedir.

Bu tek taraflı bir mirastan feragat sözleşmesidir.

İki taraf da mirastan feragat ediyor ve aynı zamanda karşı tarafın feragatini de kabul ediyorlarsa, iki taraflı bir feragat sözleşmesi söz konusudur ki daha çok eşler arasında yapılması istenmektedir.

Burada her bir eş hem eşinin mirasından feragat edendir, hem de eşinin mirastan feragatini kabul edendir.

Hepsi bir sözleşme içinde yapılmaktadır.

Doğaldır ki önce ölen eşin, mirastan feragati kabul eden (miras bırakan) sıfatıyla yapmış olduğu sözleşme hükümlerini yürütecek, sağ kalan eş feragati nedeniyle mirastan bir hak isteyemeyecektir.

Ölen eşin de zaten sağ kalan eşe mirasçılığı söz konusu edilemez.

Mirastan feragat sözleşmesi, mirastan vazgeçen mirasçı için sağlar arası bir işlemdir, ölüme bağlı bir tasarruf değildir.

Feragati kabul eden, yani miras bırakan açısından ise ölüme bağlı bir tasarruftur.

Ancak kabul edenin ölümünden sonra sonuçlarını doğuracaktır.

Miras bırakanın sağlığında, onun da katılmasıyla, mirasçıların kendi aralarında veya üçüncü bir kişiyle yapacakları miras payının devri sözleşmesi mirastan feragat sözleşmesi değildir.

Yapılışları ve sonuçları değişiktir.

Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı, miras hakkının tamamından veya bir kısmından ya da saklı payının tamamından veya bir kısmından yahut da miras hakkı ile birlikte saklı payının tamamından veya bir kısmından vazgeçmektedir.

Terekede bulunan belli bir mal için de mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir.

YORUM EKLE