BEKTAŞİLİK ANLAYIŞI

Birçoğumuzun bildiği gibi bektaşilikte merkezde insan vardır ve kültür, adalet, anlayış, sevgi ve hoşgörü ile donatılmıştır.. Bektaşilik herzaman doğru olanı yani hak olanı öğüt eder.
Aslında Bektaşilik aynı zamanda dinimizin emir ve yasaklarını da öğüt eder.Buradan anlaşılmalıdırki Bektaşilik Müslümanlık çerçevesinde inanç ve kültürün dışa vurmasıdır diyebiliriz..
Ayrıca 13.yy da ortaya çıkan bu kültür o tarihte, günümüzde dahi bir çok toplumun hala sahip olamadığı adaleti, eşitliği, sevgi ve hoşgörüyü öğüt etmiştir.. Temeli insan olan bu kültürde ahlaki olarak insan olabilme gereklerini yerine getiren bir kişi ancak Bektaşi olarak kabul edilebilir.
Kadın hakları ve eşitlik konusuna çok önem verilen bektaşilikte demokrasi mutlak olmalı ve uygulanmalıdır.. Hacı Bektaş Veli yüzyıllar öncesinden kadınlarınızı okutun öğütünü vererek Bektaşi kadınlarına bir çok toplumdan daha önce hak ve özgürlükler adına ilk haklarını vermiştir..
Günümüze bakacak olursak Bektaşi kültürünü benimsemiş toplumlarda adalet,eşitlik,hoşgörü ve sevgi odaklı bir yaşam benimsediklerini görmek mümkündür..
Aslında bu kültür kutsal kitabımız Kuranı Kerimin meali niteliğindedir. Yani dinimizin emirlerinin hayata ve yaşam biçimine uyarlanması olarak ta kabul edilebilir.
İnanıyorum ki Bektaşi kültürünü yaşayan ve gereklerini yerine getiren insanlar aynı zamanda iyi birer Müslüman olarak ta kabul edilebilirler...
Ayrıca kendisi tüm toplumlarda kabul görmüş her yönüyle Allah dostu olarak bilinen ve bunu yaşadığı hikmetlerle göstermiş olan Hünkar Hacı Bektaş ı Velinin öğütleriyle donatılmış olan Bektaşilik kültürü her insanın benimsemesi gereken dini ve ahlaki bir değerler bütünüdür. 
Her alevi bektaşidir fakat her Bektaşi alevi değildir.. Söylemi bektaşiliğin alavilerin tamamı tarafından benimsendiğini fakat aleviler dışında da bektaşiliği benimsemiş toplumların olduğunun anlatım biçimidir.. Buradanda alamalıyızki her alevi aynı zamanda bektaşidir.. Aralarında tarihe ve yaşam biçimine göre farklılıklar olsada birbirini tamamlayan değerler bütünü olarak düşünülebilir.. 
Kimi toplumlarda önyargılarla ve yanlış öğretilerle bektaşilik kültürü yıpratılmaya ve müslümanlığın dışına çıkartılmaya gayret edilsede bunu tarihin hiç bir zamanında başaramamışlardır... Çünkü bu kültür kendini kanıtlamış, dünyanın bir çok yerinde ilgi gören ve yaşam felsefesi olarak kabul edilen İslam dinimizin hayatta ki yaşam karşılığıdır.. 
Dolayısıyla doğru kaynaklardan doğru bilgilerle bektaşik öğrenmeli ve benimsenmelidir.Bu tutum bir çok alanda ufkumuzu açacağı gibi bilinçli ve ahlaklı bir yaşam biçimini benimsememizde etkili olacaktır. Hacı Bektaş ı Veli derki,,, 

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda

Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz. Okunacak en büyük kitap, insandır. İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz. Kuvvetini mazluma değil, zalime kullan! İslamın temeli güzel ahlakın; ahlakın özü bilgi; bilginin özü akıldır. 

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kenan keleş
Kenan keleş - 2 yıl Önce

Tebrikler kardeşim.....

Gökmen yılmaz
Gökmen yılmaz - 2 yıl Önce

Çok güzel bir anlatım olmuş teşekkür ediyorum